Villkor för köp

KÖPVILLKOR (senast uppdaterade juni 2021)Dessa köpvillkor ("Köpvillkor") reglerar dina köp av produkter och tjänster som är tillgängliga via https://cloqar.com/ ("Företagssajterna" eller "Sajterna"). Företagets webbplatser drivs av Supslim. ("Företaget"). Din användning av Företagets webbplatser och dessa villkor styrs också av Användarvillkoren och Sekretessmeddelandet, som införlivas häri genom hänvisning.LÄS NOGA IGENOM DESSA KÖPVILLKOR, TILLSAMMANS MED ANVÄNDARVILLKOREN, SEKRETESSMEDDELANDET OCH ANDRA POLICYER ELLER AVTAL SOM DET HÄNVISAS TILL I DESSA KÖPVILLKOR, INNAN DU KÖPER ELLER ANVÄNDER PRODUKTER ELLER TJÄNSTER VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER. GENOM ATT KÖPA ELLER ANVÄNDA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER SAMTYCKER DU TILL DESSA KÖPVILLKOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, SKILJEAVTALET OCH AVSTÅENDET FRÅN GRUPPTALAN SOM BESKRIVS I AVSNITTET OM TVISTLÖSNING NEDAN.ALLMÄNT

Dessa köpvillkor har undertecknats och levererats av dig och utgör ett giltigt och bindande avtal mellan dig och företaget, som kan göras gällande mot dig i enlighet med villkoren i dem. Du intygar att du är (1) minst 18 år gammal, (2) myndig att ingå ett bindande avtal och (3) inte är en person som är förhindrad att ta emot tjänster enligt tillämpliga lagar, regler eller förordningar.Du ska köpa och använda de produkter och tjänster som finns tillgängliga via företagets webbplatser i strikt överensstämmelse med dessa köpvillkor och alla tillämpliga lagar, regler och förordningar (gemensamt kallade "lagar"). Du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lagar med avseende på ditt köp, inklusive alla tillämpliga lagar i den jurisdiktion till vilken alla produkter skickas. Alla samtal, e-postmeddelanden och annan kommunikation mellan dig och företaget kan spelas in.MEDDELANDE OM SEKRETESS

En kopia av det integritetsmeddelande som gäller för företagets insamling, användning, utlämnande och annan behandling av personuppgifter finns på http://www.cloqar.com. Du samtycker till att alla personuppgifter som vi kan få om dig (antingen via företagets webbplatser, via e-post, telefon eller på något annat sätt) samlas in, lagras och på annat sätt behandlas i enlighet med villkoren i sekretessmeddelandet. Företaget kan uppdatera sitt integritetsmeddelande från tid till annan, efter eget gottfinnande. Eventuella ändringar av vårt integritetsmeddelande kommer att publiceras på http://www.cloqar.com. Din fortsatta användning av webbplatserna efter eventuella ändringar i sekretessmeddelandet innebär att du accepterar ändringarna.KÖP

Behandling av beställningar

 

Företaget kan, efter eget gottfinnande, välja att inte behandla eller avbryta din beställning under vissa omständigheter. Detta kan till exempel inträffa när den produkt eller tjänst du vill köpa är slut i lager eller har prissatts felaktigt, vi misstänker att begäran är bedräglig eller under andra omständigheter som företaget anser vara lämpligt efter eget gottfinnande. Företaget förbehåller sig också rätten att, efter eget gottfinnande, vidta åtgärder för att verifiera din identitet för att behandla din beställning. Företaget kommer antingen inte att debitera dig eller återbetala avgifterna för beställningar som vi inte behandlar eller avbryter. Utan att begränsa det föregående förbehåller sig företaget rätten att: (i) återkalla alla angivna erbjudanden; (ii) korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden; och (iii) göra ändringar i priser, innehåll, kampanjerbjudanden, produktbeskrivningar eller specifikationer eller annan information utan skyldighet att utfärda något meddelande om sådana ändringar (inklusive efter att en beställning har skickats, bekräftats, skickats eller mottagits, förutom vad som är förbjudet enligt lag).Produkt- och tjänstebeskrivningarFöretaget försöker tillhandahålla korrekta beskrivningar av produkter och tjänster på företagets webbplatser. Företaget garanterar dock inte att beskrivningarna är korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller felfria. Om en produkt eller tjänst som erbjuds på företagets webbplatser inte är enligt beskrivningen är din enda åtgärd att returnera varan, enligt vad som anges i dessa köpvillkor.Företagets webbplatser kan erbjuda en snabbvisningsfunktion för olika produkter. Denna funktion gör att du kan se prisinformation om produkten och lägga till produkten i din varukorg utan att öppna produktsidan. Snabbvisningsfunktionen och denna "lägg i varukorgen"-funktion erbjuds endast för din bekvämlighet. På produktsidan hittar du mer detaljerad information om en produkt, dess källa, funktioner och priser.


Information om prissättning


Företaget strävar efter att tillhandahålla korrekt prisinformation om de produkter och tjänster som finns tillgängliga på företagets webbplatser. Vi kan dock inte försäkra oss mot prisfel. Företaget förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, inte behandla eller avbryta beställningar som gjorts för en produkt eller tjänst vars pris felaktigt publicerades på webbplatsen till följd av ett fel. Om detta inträffar kommer företaget att meddela dig via e-post. Dessutom förbehåller sig företaget rätten att, efter eget gottfinnande, korrigera eventuella fel i det angivna fullständiga detaljhandelspriset.

Tillgänglighet för produkter och tjänster


Företagets webbplatser kan innehålla information om varors tillgänglighet. Denna information kan användas för att uppskatta sannolikheten för att en vara kommer att skickas omedelbart efter att du har gjort din beställning. Uppskattat leveransdatum till din destinationsadress för en artikel kommer att vara cirka 30 dagar eller mindre efter din framgångsrika betalning, det kan ändras baserat på brist på en artikel, dåligt väder, transittid för din transportör, destinationsadress etc. Tyvärr kan företaget inte garantera att en vara som anges som "i lager" faktiskt kommer att skickas direkt, eftersom lagret kan ändras avsevärt från dag till dag. I sällsynta fall kan en produkt eller tjänst finnas i lager när en kund gör beställningen, men vara slutsåld när företaget försöker behandla beställningen. Om detta skulle hända kommer företaget att meddela dig via e-post. Tjänsteerbjudanden som är slut i lager är i allmänhet inte längre tillgängliga. Om företaget fastställer att en produkt eller tjänst som du vill köpa inte längre är tillgänglig, kommer artikeln att avbrytas från din beställning. Företaget meddelar dig via e-post och tar bort artikeln från företagets webbplatser.

Särskilda ytterligare ansvarsfriskrivningar och skyldigheter

Utöver de allmänna ansvarsfriskrivningarna i Användarvillkoren för produkter och tjänster som köps via Webbplatsen, produkter och tjänster som köps på Webbplatsen: (a) kanske inte innehåller några tillverkargarantier, även om en viss produkt eller tjänst är tillgänglig på annat håll med en sådan; (b) kanske inte innehåller några service- eller supportalternativ; (c) kanske inte har produkthandböcker, instruktioner eller säkerhetsvarningar på ditt modersmål eller på vissa destinationslands språk; (d) kanske inte är utformade i enlighet med din jurisdiktions standarder, specifikationer och märkningskrav; och (e) kanske inte överensstämmer med din jurisdiktions spänning och andra elektriska standarder (vilket kan kräva användning av en adapter eller omvandlare). Det är ditt ansvar att undersöka produkten för att säkerställa att den uppfyller dina behov och att den lagligen kan importeras till din jurisdiktion, vilket du härmed samtycker till.

Skatter

Du är ansvarig för alla skatter, tullar och avgifter som tas ut av den jurisdiktion till vilken produkterna skickas, inklusive men inte begränsat till försäljnings- eller användningsskatt, mervärdesskatt eller tariffer.